Landskab og fortidsminder

Terrænet omkring Skejby er igennem årene blevet undersøgt arkæologisk ved flere store udgravninger. På grundlag af de mange undersøgelser begynder vi i området nu at kunne tegne et stadig mere detaljeret billede af oldtidsbebyggelsen og landskabets udnyttelse igennem store dele af forhistorien.

17_Vester Lisbjerg Herred

Randersvejen gennem Skejby-Lisbjerg med passage over Egådalen. Videnskabernes selskabs kort opmålt og tegnet i anden halvdel af 1700-tallet.

Skejby ligger på nordvest kanten af en større bakke med højder indtil kote 89 m, syd for og orienteret mod Egådalen og afgrænset mod vest af Koldkær bæk, der har tilløb mod Egåen. Fra Skejby er der til alle sider vid udsigt over dalen. Egådalen og det oven for liggende bakkeland med dets gode jorder og varierede biotoper har til alle tider tiltrukket bosættelsen. Skejby ligger i et trafikalt knudepunkt for landfærdselen nordud fra Århus med passage over Egådalen nord for Skejby, inden for de inderste kystlinier af den fjord der i oldtiden bredte sig til ind sydøst for Lisbjerg. Randersvejen ser ud til langt tilbage i tiden at have haft sin naturlige passage igennem dalen ved Lisbjerg bro.

Landskabet syd for Skejby er inden for sygehusområdet præget af et jævnt terræn omkring kote 60 m, der tunger ned mod Koldkær Bæk, men det stiger snart videre syd- og østover til en højeste kote i 89 m. Undergrunden veksler meget inden for undersøgelsesområdet, men er overvejende præget af en ikke alt for tung, sandet moræneler. Lokalt med mere sandede, grusede eller stenede flader. Særligt øst for Herredsvejen er undergrunden lokalt vekslende.

Øst og nordøst for Skejby Sygehus er der udgravet flere bopladser og gravpladser fra den ældre jernalder foruden flere spor efter såvel bopladser som grave og rituel aktivitet igennem dele af den yngre stenalder. Senest er der i området umiddelbart nord for Skejby også registreret bebyggelse fra vikingetiden. Nord, vest og sydvest for sygehuset er der primært igennem overfladefund omkring Brendstrup og ned mod Koldkær Bæk registreret mange spor efter bopladsaktivitet særligt fra stenalderen, men også fra bronzealder og ældre jernalder. Registreringerne her understøttes af udgravninger i efteråret 2007, hvor der på markerne umiddelbart nordøst for sygehuset fandtes bebyggelse fra sten-, bronze- og ældre jernalder.

Bonitetstallene i området – der giver et mål for agerjordens kvalitet – er ikke synderligt store. Høje bonitetstal kan i nogle tilfælde være en indikator for en forhistorisk bosættelse på stedet. På den nordlige og vestlige del af arealet kan man dog finde værdier på 16-18. Højere værdier skal findes længere mod øst samt nord for Skejby, hvor der optræder værdier på 20-22.

Reklamer

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: