En lille sensation lurer under mulden

by

Vi graver atter i bebyggelsen fra den ældre jernalder ved Skejby. Sneen har holdt os inden døre et par dage, og tiden er til at gøre status over den igangværende udgravning.

Jorden ved Skejby emmer af historie

I oktober blev maskinerne atter kørt i stilling, og nye store flader er åbnet op i skoven vest for Herredsvejen. Målet med denne kampagne er at udgrave et areal på ca. 1,5 ha. Lidt over halvdelen af arealet er ved at være undersøgt og giver fine resultater, som supplerer det billede, der er ved at tegne sig af bebyggelsens udvikling ved Skejby igennem den ældre jernalder. Ja, det ser ud til at en lille sensation lurer under mulden. For ikke blot finder vi som tidligere i området mange huse med tilhørende aktivitetsområder, der understreger indtrykket af en usædvanlig stor og kontinuerlig bebyggelsesudvikling. Men vi finder her også det, der ligner en klart afgrænset bebyggelse indesluttet af en ca. 1,5 m bred grøft, som afgrænser et rektangulært område på 130×75 meter – dvs. et areal på ca. 10.000 m2 svarende til knap en hektar. Relationen mellem indhegningen og bebyggelsen er dog endnu ikke endeligt afklaret. Orienteringen af grøften følger fuldstændig husenes orientering indenfor. Grøften og bebyggelsen ser foreløbig ud til at kunne dateres til sidste halvdel af førromersk jernalder svarende til 1-2. årh. f.Kr. Grøften er med denne datering enestående. En tilsvarende strengt regulært afgrænset bebyggelse er  i denne periode aldrig tidligere fundet herhjemme.

Foreløbig plan over de igangværende udgravninger sammenholdt med udgravningerne fra 2009.

Grøften er også usædvanlig i sin konstruktion. I de snit vi indtil videre har gravet i grøften, fremtræder den således ikke som en samlet ensartet nedgravning med jævn bund, men splitter sig op i sektioner af gruber, der som fortløbende nedgravninger ligger som perler på en snor. Sektionsopdelingen kan betyde, at den er konstrueret i et arbejdsfællesskab med flere arbejdshold eventuelt repræsenteret ved individuelle gårde, hushold eller familer i bebyggelsen, der har været organiseret i et fællesskab.

Snit igennem del af grøften ved Skejby

En landsby er bl.a blevet defineret ved en samlet bebyggelse på mindst 3 selvstændige gårde etableret i et fællesskab. Det vi finder her kan tolkes som et tidligt eksempel på en markering af et landsbyfællesskab muligvis samlet under en større og mere magtfuldt gård med særlige beføjelser i landsbyen – et overhoved. Et af husene indenfor skiller sig således ud som usædvanlig stort. Et vidnesbyrd om social- og samfundsstrukturen i perioden.

Hvis ovenstående betragtninger bekræftes af de videre udgravninger på stedet, er fundet vigtigt og utroligt spændende i forhold til de videre analyser, af det samlede billede der tegner sig af bebyggelsens udvikling i området igennem den ældre jernalder men også i forhold til de regionale tendenser, der tegner sig for samfundsudviklingen i perioden.

Bebyggelsen ser ud til at være forløberen for den bebyggelse, der i efteråret 2009 blev undersøgt umiddelbart øst for ovre på den anden side af Herredsvejen, som er dateret til omkring Kristi fødsel.

Reklamer

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: