Ældre jernalders kronologi – hvornår var det nu lige det var?

Ældre jernalders kronologi

Jernalderens begyndelse sættes i Danmark til omkr. 500 f.Kr., hvor det nye metal jern frem for bronze finder anvendelse til fremstilling af de skærende redskaber. Den ældre jernalder dækker perioden fra ca. 500 f.Kr. til ca. 400 e.Kr. og opdeles i to hovedperioder – den førromerske jernalder og den romerske jernalder. Skellet mellem de to perioder sættes omkr. år 0, hvor indflydelsen fra det ekspanderende romerrige i syd for alvor slår igennem i de sydskandinaviske fund.

Den førromerske jernalder betegnedes tidligere også keltisk jernalder, da påvirkning fra keltisk kultur, der på denne tid var udbredt i hele Mellemeuropa, på forskellig vis har sat sine tydelige spor også på vor tidlige, hjemlige jernalder. Indflydelsen ses bl.a i enkelte importfund af store bronzekedler og vogne. Importerede metalkar/kedler udgør i den førromerske jernalder en betydelig importgruppe. Karrene er af såvel keltisk som etruskisk, græsk og romersk oprindelse og hovedparten er fundet nedlagt i moser og grave særligt i de sidste to århundreder f.Kr. Kar af romersk oprindelse udgør blot en lille gruppe, som kommer til landet i den allerseneste del af førromersk jernalder. De hører til de ældste industriprodukter, der fra romerriget nåede nordpå til de germanske folk og altså også så langt som til Danmark. Hermed var importvejene åbnet, og indflydelsen fra den romerske verden bliver tydelig i den efterfølgende ældre romerske jernalder, der strækker sig over de første to århundreder e.Kr. I det magtfulde Romerrige herskede kejser Augustus (31 f.Kr. – 14 e.Kr.), som havde til hensigt at erobre hele Germanien ligesom Gallien. Drømmen bristede, da den romerske hær i år 9 under et forsøg på at skyde grænsen frem til Elben blev nedkæmpet ved Teutoburger Wald af forenede germanske stammer. Påvirkningen fra romerriget fortsatte dog uanfægtet over grænsen, der nu lå langs floderne Rhinen og Donau, og handelen følger gennem perioden forskellige centre og ruter. De romerske importgenstande findes i særligt rigt udstyrede gravlæggelser og består af forskellige former for bronzer – spande, kedler, kander, kasseroller, øser mv. – men også fornemme sølvbægre, glasskåle og glaspokaler, der har været i brug blandt samfundets ledende personer. Vi ser i perioden herigennem på forskellig vis en påvirkning på smag og stil efter romersk forbillede. Da importgenstande ofte er forsynet med mester- og fabrikantstempler, kan de nøje dateres, og de er derfor meget vigtige ved opstillingen af en lokal kronologi for den romerske jernalder.

Reklamer

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: